สโมสรไลออนส์สากลได้จัด ให้มีการประกวดวาดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 35

สโมสรไลออนส์ จังหวัดภูเก็ตเพื่อสนับสนุนเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 11-13 ปี ให้มีโอกาสได้แสดงความสามารถทางด้านศิลปะภายใต้คำขวัญ “Lead with Compassion” หรือ”ความเป็นผู้นำด้วยความอารี”

สโมสรไลออนส์สากลได้จัด ให้มีการประกวดวาดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 35 ปีบริหาร 2565-2566 ภายใต้คำขวัญ “Lead with Compassion” หรือ”ความเป็นผู้นำด้วยความอารี” เพื่อสนับสนุนเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 11-13 ปี ให้มีโอกาสได้แสดงความสามารถทางด้านศิลปะ สโมสรไลออนส์ภูเก็ต นำโดย ไลออนกุลธิดา เพ็ชรวรุณ (นายกสโมสรฯ)สโมสรไลออนส์ภูเก็ตเพิร์ล นำโดย Lion Onphilat

Oines (นายกสโมสรฯ)สโมสรไลออนส์ภูเก็ตจังชีลอน นำโดย LionSupornthep Meesab (นายกสโมสรฯ)

สโมสรไลออนส์ภูเก็ตอันดามันชี นำโดย Lion DavidPaul Van Zandt (นายกสโมูสรฯ)สโมสรไลออนส์จังหวัดภูเก็ตทั้ง 4 สโมสร ได้ร่วมสนับสนุนการจัดการประกวดภาพโปสเตอร์สันติภาพครั้งที่ 35 ในระดับ

รางวัลระดับจังหวัด จำนวน 4 รางวัล ได้รับทุนการศึกษาภาพละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล สำหรับภาพที่ได้รับยอด Like และ Share สูงสุด ผ่านทาง Facebook Fan Page สโมสรไลออนส์ภูเก็ต www.facebook.com/L ionsclubofphuket ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท

ทั้งนี้ทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด จะได้รับเกียรติบัตรจากสโมสรไลออนส์ จังหวัดภูเก็ต

ภาพที่ได้รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ทั้ง 4 ภาพ จะได้รับการส่งประกวดต่อไปในระดับภาค (ภาคใต้)

และระดับสากลและระดับไลออนส์สากล ซึ่งเยาวชนที่ชนะเลิศระดับสูงสุดจากไลออนส์สากล จะได้รับรางวัล 5,000 เหรียญสหรัฐ, โล่ที่ระลึก และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับสมาชิกในครอบครัวรวม 2 ท่าน เพื่อไปร่วมพิธีรับมอบรางวัลอันทรงเกียรติ ณ ที่ประชุมใหญ่ไลออนส์สากลซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2566 ที่เมืองบอสตัน

สำหรับภาพที่เข้ารอบ 4 ภาพจากการให้คะแนนรวมจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

ภาพหมายเลข 6 เด็กหญิงอนัญตญา อนันตจรูญ , ภาพหมายเลข 15 เด็กหญิงธนวรรณ  ผิวขาว , ภาพหมายเลข 21 เด็กหญิงธันยพร  จ่าชัย, และภาพหมายเลข 22 เด็กหญิงถนอมขวัญ  โชติประภัสร์

และรางวัล Popular Vote ได้แก่ ภาพหมายเลข 6 เด็กหญิงอนัญตญา  อนันตจรูญ

Comments are closed.