ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2563ที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเคียนอำเภอถลาง

วันที่ 23 มิถุนายน 2563  ที่วัดพระนางสร้าง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเคียน ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อประเมินศักยภาพและเสวนาชุมชนท่องเที่ยวสัญจรภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2563โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและบรรดาประธานเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว จ.ภูเก็ตเข้าร่วม และมีนายวิทยา สินค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพกระษัตรี ปราชญ์ชุมชน และชาวบ้านชุมชนบ้านเคียนร่วมให้การต้อนรับ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวชุมชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง แต่การท่องเที่ยวชุมชนไม่สามารถทำคนเดียวได้ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันซึ่งชุมชนบ้านเคียนถือเป็นชุมชนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องราวของย่ามุกย่าจันสองวีรสตรีแห่งทุ่งถลาง และบ้านเคียนเองก็ถือศูนย์กลางของอำเภอถลางมาแต่ครั้งอดีต กิจกรรมครั้งนี้จึงเปิดโอกาสให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการเสนอความคิดเห็นรวบรวมข้อมูลสื่อสารกับชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวบ้านเคียนให้มีศักยภาพมากขึ้น ทั้งนี้ทุกกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต่างสวมหน้ากากอนามัย ผ่านการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลล้างมือให้บริการ จัดเก้าอี้นั่งแบบเว้นระยะห่าง และทุกคนต้องลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะก่อน

นายวิทยา สินค้า รองนายกเทศมนตรี ต.เทพกษัตรี กล่าวว่า การท่องเที่ยวชุมชนมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตภาคประชาชนต้องร่วมกันสร้างต้นทุนด้านการท่องเที่ยวในชุมชนตนเอง โดยมีภาครัฐคอยขับเคลื่อนสนับสนุน ซึ่งชุมชนท่องเที่ยวบ้านเคียน ถือเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีต้นทุนสูง โดยเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี ก็พร้อมสนับสนุนและเปิดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเคียนให้เป็นที่รู้จักและจะต้อนรับผู้มาเยือนให้ดีที่สุด

ส่วนกิจกรรมวันนี้ มีการบรรยายในหัวข้อ “การท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเคียน” โดยปราชญ์ชุมชน จากนั้นคณะลงพื้นที่สำรวจชุมชนท่องเที่ยวบ้านเคียน เริ่มจากภายในวัดพระนางสร้าง วัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี เคยเป็นสมรภูมิที่ย่ามุกย่าจันใช้ตั้งค่ายรบกับพม่า สร้างขึ้นโดยพระนางเลือดขาว ชายาของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ภายในอุโบสถมีพระประธานปูนปั้นศิลปะช่างพื้นเมือง และยังพบพระพุทธรูปดีบุกเก่าแก่ 3 องค์เรียกกันว่าพระในพุง จากนั้นเดินทางต่อไปยังวัดพระทอง หรือวัดพระผุด วัดเก่าแก่ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ผุดขึ้นมาเพียงครึ่งองค์ นามว่าหลวงพ่อพระทอง หนึ่งใน UNSEEN ไทยแลนด์ที่มีเพียงที่เดียว คือจังหวัดภูเก็ต โดยในช่วงบ่ายยังมีกำหนดการที่เดินทางไปยังอนุสรณ์สถานถลางชนะศึกและวัดม่วงโกมารภัจจ์

Comments are closed.