หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ภูเก็ตส่งเสริมการทำเกษตรในครัวเรือน

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ภูเก็ตส่งเสริมการทำเกษตรในครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด -19

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ทำการเกษตรในครัวเรือนช่วยแบ่งเบาภาระพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่ โดยจัดชุดผักสวนครัวซึ่งประกอบด้วยต้นพันธุ์พืชผักเมล็ดพันธุ์ผักปุ๋ยอินทรีย์ แจกจ่ายให้การช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นการแบ่งเบาภาระ ลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยการปลูกพืชผักไว้รับประทานเอง

นอกจากนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ยังได้เปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรที่สนใจจะฝึกทักษะอาชีพเกษตร พัฒนาศักยภาพการปลูกพืชผักเพื่อบริโภคในครัวเรือนสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งความประสงค์สมัครเข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มย่อย ไม่เกินกลุ่มละ 25 คน ได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ในวันและเวลาราชการ

เกษตร จังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคีเครือข่ายได้จัดตลาดเกษตรกร บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของ โควิด -19 ได้นำผลผลิต จากเกษตรกรโดยตรง มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วยพืชผักผลไม้สินค้าเกษตรแปรรูปพันธุ์ไม้ดินปลูกอาหารทะเลสดๆอาทิปลากุ้งหอยปลาแห้งหมูไก่ ไข่เป็ดไข่ไก่เป็นต้น

Comments are closed.