หลักสูตรการกู้ภัยทางน้ำรุ่นที่ 5

10400857_1675797149304540_1020248340629719250_n

10387198_1675797195971202_7580955973915001709_o

12828442_1675797225971199_1729227245322461949_o

วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) หลักสูตรการกู้ภัยทางน้ำรุ่นที่ 5 สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม  2559  ที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) หลักสูตรการกู้ภัยทางน้ำรุ่นที่ 5 โดยมีนายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18 ภูเก็ต นายอาชวงศ์ สาริพัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตภูเก็ต นายศิริศักดิ์ สกุลโสรัจจะ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วม

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) หลักสูตรการกู้ภัยทางน้ำรุ่นที่ 5 ในครั้งนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสนับสนุนมาตรการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำในระดับพื้นที่ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับการฝึกอบรมในรุ่นนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2559  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ทีมกู้ชีพกู้ภัยจากจังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา และจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 40 คน การดำเนินโครงการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

นอกจากนี้ พื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลจะต้องมีทีมกู้ชีพกู้ภัยที่มีความรู้ความสามารถด้านการกู้ภัยทางน้ำตามมาตรฐานสากล เพื่อดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและประชาชน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะตามมาตรฐาน และมีสมรรถนะทางร่างกาย จึงจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์.

 

16,749 thoughts on “หลักสูตรการกู้ภัยทางน้ำรุ่นที่ 5

  1. Pingback: buy ciprofloxacin

  2. Pingback: naltrexone cost australia

  3. Pingback: does viagra require prescription

  4. Pingback: generic viagra

  5. Pingback: droga5.net