หารือจัดทำแผนเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบ

จังหวัดภูเก็ตประชุมหารือจัดทำแผนเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19

วันที่ 14 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอถลาง นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเพื่อหารือวางแผนในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางของจังหวัดภูเก็ต

 ขณะนี้ จังหวัดภูเก็ตมีข้อมูลจำนวนกลุ่มเปราะบาง ในระบบแล้วจำนวน 4,034 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการสำรวจจำนวนกลุ่มเปราะบางเพื่อความถูกต้องครบถ้วนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนให้การช่วยเหลือ มีความครอบคลุมและทั่วถึง

สำหรับแผนการลงพื้นที่แจกข้าวสารให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

ครั้งที่ 1 กำหนดในวันที่ 20 มกราคม 2564 โดยจะลงพื้นที่ตำบลเชิงทะเล/ตำบลกมลา/ตำบลศรีสุนทรและตำบลเทพกระษัตรี

ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 มกราคม 2564 ในพื้นที่ตำบลสาคู/ ตำบลไม้ขาว

ครั้งที่ 3 วันที่ 25 มกราคม 2564 ในพื้นที่ตำบลฉลอง/ตำบลกะรน/ตำบลราไวย์และตำบลวิชิต

ครั้งที่ 4 วันที่ 27 มกราคม 2564 ในพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว/ตำบลตลาดใหญ่/ตำบลตลาดเหนือและตำบลรัษฎา

ครั้งที่ 5วันที่ 29 มกราคม 2564 พื้นที่ตำบลป่าคลอก

ครั้งที่ 6 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ในพื้นที่ตำบลป่าตองและตำบลกะทู้

Comments are closed.