หารือผ่อนคลายการเปิด-ปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 38/2564 หารือผ่อนคลายการเปิด-ปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

            วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.30 น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต/นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต/นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 38/2564 โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตรวม 23 คน เข้าร่วม

            ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมหารือในประเด็นที่สำคัญดังนี้ มาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตที่ประชุมมีมติ ยังคงมาตรการการงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง ปิดช่องทางบก ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ช่องทางน้ำ ท่าเรือ ทุกท่าในจังหวัดภูเก็ต ห้ามบุคคลและยานพาหนะ ทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต เว้นแต่ (1) เป็นบุคคลที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ครบ 2 เข็มหรือมีเอกสารผลการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test จากเดิมภายใน 72 ชั่วโมงนั้น ที่ประชุมได้มีมติ ให้ใช้ผลตรวจไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจแต่หากไม่มีเอกสารดังกล่าวข้างต้น ให้เข้ารับการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันเช่นเดิม สำหรับเด็กที่อายุไม่เกิน 5 ปี เดินทางมากับผู้ปกครองไม่ต้องมีผลตรวจโควิด 19

            ในส่วนของมาตรการการเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ได้กำหนดให้เป็นบุคคลที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ครบ 2 เข็มและได้มีการผ่อนคลาย เอกสารผลการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเป็นใช้ผลตรวจไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับการตรวจ สำหรับเด็ก อายุ ไม่เกิน 5 ปี เดินทางมากับผู้ปกครองไม่ต้องมีผลตรวจ covid-19

            จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมหารือ ร่างคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่อง มาตรการผ่อนคลายปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ยกเลิกคำสั่งที่ 2553/2564 ลว 12 พฤษภาคม 2564 คำสั่งที่ 2617/2564 ลว 14 พฤษภาคม 2564 คำสั่งที่ 2645/2564 ลว 17 พฤษภาคม 2564 และคำสั่งที่ 2646/2564 ลว 17 พฤษภาคม 2564)

โดยที่ประชุมมีมติ ในสาระสำคัญดังนี้

            -ให้ โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

            – ให้สถานประกอบกิจการสปา กิจการนวดเพื่อสุขภาพกิจการนวดเพื่อเสริมความงามเปิดให้บริการได้

            – สถานที่หรือสำนักบริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายพยากรณ์ดวงชะตา พิธีสะเดาะเคราะห์เสริมดวงบูชาครูองค์เทพองค์พระหรือกิจกรรมอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันให้เปิดบริการได้

            – ศูนย์พระเครื่องพระบูชาแผงพระเครื่องพระบูชาหรือสนามพระเครื่องพระบูชาเปิดให้บริการได้

            – สถานที่ให้บริการบ่อตกกุ้งหรือบ่อตกปลาเปิดให้บริการได้

            – สถานประกอบการสำหรับกิจการหรือธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องและการจัดกิจกรรมดำน้ำ ผิวน้ำและดำเนินธุรกิจดำน้ำลึกเปิดบริการได้

            – ตลาด ถนนคนเดิน ตลาดนัดร้านค้าปลีกค้าส่งชุมชน ให้เปิดบริการได้ โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

            – สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต สถานสงเคราะห์เด็กเอกชนและสถานแรกรับเด็กเอกชนสามารถเปิดให้บริการได้

            – ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ภายในกำหนดเวลา

            – สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายกลางแจ้ง สวนสาธารณะลานพื้นที่กิจกรรมสาธารณะโล่งแจ้งสามารถเปิดให้บริการได้ โดยต้องไม่มีผู้ชมหรือชุมนุมกัน

            – สถานที่หรือสนามออกกำลังกายในร่มเช่นโรงยิม ฟิตเนส แบดมินตัน เปิดให้บริการได้

            -สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ เปิดให้บริการได้โดยต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมหรือเป็นการแข่งขัน

            – คลินิกเสริมความงามสถาบันร้านหรือสถานที่ที่ให้บริการเฉพาะเสริมความงาม ร้านทำเล็บ ลดความอ้วนให้เปิดดำเนินการได้

            – ร้านเสริมสวยร้านตัดและตกแต่งทรงผมสำหรับบุรุษและสตรีให้เปิดได้เฉพาะกิจกรรมตัด ซอยผม แต่งผม

            – สถานที่ให้บริการดูแลสัตว์สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ให้เปิดบริการได้

            โดยทุกประเภทกิจการที่ผ่อนคลายให้เปิดดำเนินการได้จะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

            ทั้งนี้ ทางจังหวัดฯจะเร่งดำเนินการจัดทำคำสั่ง ทั้ง 2 คำสั่งโดยเร็วและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

18 thoughts on “หารือผ่อนคลายการเปิด-ปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต

 1. Pingback: cheapest viagra online

 2. Pingback: canadian generic viagra

 3. Pingback: viagra otc

 4. Pingback: viagratitan.com

 5. Pingback: viagra buy online

 6. Pingback: cialis no prescription

 7. Pingback: drugs like cialis

 8. Pingback: viagra online prescription free

 9. Pingback: online viagra

 10. Pingback: cheap generic viagra online

 11. Pingback: order generic viagra online

 12. Pingback: viagra pro

 13. Pingback: cialis viagra online

 14. Pingback: buy viagra online cheapest

 15. Pingback: cost of viagra 100mg tablet

 16. Pingback: viagra website

 17. Pingback: where to order cialis online

 18. Pingback: where to buy ivermectin tablets for humans