หารือมาตรการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูธุรกิจและผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูเก็ตให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต หรือ กรอ.ภูเก็ต ครั้งที่ 4/2564 หารือมาตรการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูธุรกิจและผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูเก็ตให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้

            วันที่ 27 พฤษภาคม 2564  ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต หรือ กรอ.ภูเก็ต โดยมีคณะกรรมการจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม

            โดยที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับมาตรการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูธุรกิจและผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูเก็ต เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ จากมาตรการ สินเชื่อฟื้นฟูดังกล่าว

สมาคมพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูเก็ต โดยนายสังสรรค์ ทองตัน นายกสมาคมฯ นำเสนอ ข้อมูล และข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ที่ประชุมรับทราบและ กล่าวว่า สมาคมฯ มีสมาชิกที่ประกอบด้วยผู้ประกอบการท่องเที่ยว ธุรกิจร้านค้าปลีก ผู้ให้บริการท่องเที่ยวโรงแรมขนาดเล็ก ขนาดกลางรวมถึงผู้ค้าอิสระ กว่า 3 พันคนในจังหวัดภูเก็ต เมื่อทราบว่ารัฐบาลมีนโยบายในเรื่องสินเชื่อฟื้นฟู ทุกคนต้องการที่จะเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดังกล่าว เพื่อนำเงินมาเป็นทุนในการปรับปรุง ซ่อมแซม ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ที่ต้องปิดไป จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19 ในช่วงที่ผ่านมา

            อย่างไรก็ตาม คาดว่าภูเก็ตจะเปิด เมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ ทุกคนจึงคาดหวังที่จะมีเม็ดเงินเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ปรับปรุงธุรกิจของตัวเองให้มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเข้ามาในเดือน กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องคุณสมบัติของผู้กู้ ซึ่ง เป็นข้อจำกัดที่ทำให้ สมาชิกส่วนใหญ่เสนอ ให้ภาครัฐช่วยขับเคลื่อนและผลักดันในการกำหนดเงื่อนไขของผู้กู้ในจังหวัดภูเก็ต ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดังกล่าวได้

            นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ข้อเสนอแนะของภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ตพร้อมที่จะผลักดันและขับเคลื่อน ในการฟื้นฟูผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเนื่องจากมาตรการที่รัฐออกมาอาจไม่สอดคล้องกับพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจึงได้มอบหมายให้ ทางสมาคม พัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูเก็ต ร่วมกับ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำ รวบรวม ข้อมูล ประเภทของกลุ่มธุรกิจที่มีทั้งหมด จำนวนธุรกิจแต่ละกลุ่ม จำนวนแรงงานในธุรกิจ ในภาพรวมทั้งหมด รวมถึงข้อจำกัดและอุปสรรคในแต่ละกลุ่ม ภายใน 2 สัปดาห์ และนำเข้าที่ประชุมฯ ครั้งต่อไป โดยให้เป็นมติคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด เพื่อผลักดันและนำเสนอผู้เกี่ยวข้องต่อไป

Comments are closed.