หารือแผนการดำเนินงานสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ ปี 2564

จังหวัดภูเก็ตจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2564หารือแผนการดำเนินงานสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ ปี 2564 จังหวัดภูเก็ต

            วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนา และนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2564 โดยมีส่วนราชการภาครัฐเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อหารือแผนการดำเนินงานสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ ปี 2564 จังหวัดภูเก็ต

            ที่ประชุมได้มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ความสำคัญของโครงการ เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจ ได้มาตรฐานและแนวทางการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการและสุขอนามัยส่วนบุคคลและการประชาสัมพันธ์ Thai Stop covid เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างความมั่นใจว่าสามารถจัดงานและสถานประกอบการในพื้นที่ได้มาตรฐานได้ตามมาตรฐานแนวทางปฏิบัติการจัดงานไมซ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid19 ภาพรวมการดำเนินงานของจังหวัดภูเก็ตในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และมาตรฐานในการรองรับการท่องเที่ยวการจัดการประชุมและการจัดงานแสดงสินค้าในจังหวัดภูเก็ต

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมที่จะเป็นเมืองไมซ์และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ โดยขณะนี้ได้มีแผนในการฉีดวัคซีนเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุม

            นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนา และนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า 10 MICE CITY ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร/ขอนแก่น/ชลบุรี/เชียงใหม่/นครราชสีมา/พิษณุโลก/ภูเก็ต/สงขลา/สุราษฏร์ธานี และอุดรธานี โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานไมซ์ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อรองรับการเดินทางของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมไมซ์ในจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองไมซ์ซิตี้

            นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องในการเปิดประเทศ ดังนั้นจังหวัดภูเก็ต ได้ขอโควต้าวัคซีนจากรัฐบาลจำนวน933,174 โดส เพื่อให้ครอบคลุมประชาชน/กลุ่มผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว ที่มีจำนวน 466,587 คนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีการบริหารจัดการดังนี้ในเดือนเมษายนจำนวน 100,000 โดส( ประชากร 50,000 ราย) จังหวัดภูเก็ตปฏิบัติการ ส่งทีมแพทย์พยาบาล 16 ทีมต่อวันเร่งฉีดวัคซีน 50,000 โดส ในจุดบริการวัคซีน 5 จุด

            1. บริเวณอาคารเอ็กซ์เทอร์มินอล ท่าอากาศยานภูเก็ต

            2. ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง

            3. โรงแรมอังสนา ลากูนา ภูเก็ต

            4. อาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง (สะพานหิน)

            5. โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา

            ขณะนี้สามารถ ฉีดวัคซีนให้ประชาชนแล้วจำนวน 21,636 คน

Comments are closed.