องค์กรฮาโมนี อบจ.ภูเก็ต มอบอุปกรณ์กีฬามูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต

รับมอบอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส  โต๊ะปิงปอง ไม้ปิงปอง และลูกปิงปอง จากองค์กรฮาโมนี

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว มอบหมายพัฒนาสังคม  นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ร่วมกิจกรรมโครงการสมานฉันท์แห่งการปลุกศิลปะผ่านหลักสูตรการถ่ายภาพสำหรับนักเรียนกับสมาคม Harmony มีนาย De Ville Romain สัญชาติเบลเยี่ยม และนางสาว Rodili Nina สัญชาติฝรั่งเศส เดินทางมายังประเทศไทยตามโครงการ Phuket sandbox มอบโต๊ะปิงปองและกล้องถ่ายรูปให้แก่เด็กในมูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต โดยมีนายเรวัติ อารีรอบ นายก อบจ. ร่วมเป็นเกียรติรับมอบและร่วมกิจกรรม ณ มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต จ.ภูเก็ต

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส ประกอบด้วย โต๊ะปิงปอง ไม้ปิงปอง และลูกปิงปอง จากองค์กรฮาโมนี (Hamony) โดย คุณนีน่า โรดีตี (Nina Roditi) และคุณโรเมน ดี วิลลี (Romain De Ville) เพื่อส่งมอบให้กับมูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกาย โดยมี นางสาวอัจฉรา สุระกุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมรับมอบ

​            คุณนีน่า โรดีตี (Nina Roditi) และคุณโรเมน ดี วิลลี (Romain De Ville) นั้น เป็นนักท่องเที่ยวในโครงการ Phuket Sandbox ซึ่งได้เดินทางมาจากประเทศฝรั่งเศส เพื่อทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในมูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต เป็นระยะเวลา 14 วัน โดยฝึกให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมในด้านศิลปะ เช่น งานประดิษฐ์ วาดภาพ ถ่ายรูปด้วยกล้องฟิล์ม

Comments are closed.