อธิษฐานดินมงคลโครงการบูรณะปรับปรุงศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อธิษฐานดินมงคลโครงการบูรณะปรับปรุงศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต(เมืองใหม่)

            วันที่ 6 เมษายน 2564  ที่วัดมงคลนิมิต พระอารามหลวง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อธิษฐานดินมงคลโครงการบูรณะปรับปรุงศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต(เมืองใหม่)โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอธิษฐานดินมงคลและมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วม

            ทั้งนี้การจัดพิธีดังกล่าวถือเป็นอีกพิธีหนึ่งในการบูรณะปรับปรุงศาลหลักเมืองโดยดินทั้งหมดจะนำมาจากวัดที่กำหนดจำนวน 4 วัด 4 มุมเมืองของจังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมนำมาใช้ในการปรับปรุงศาลหลักเมือง ซึ่งขณะนี้ในส่วนของไม้มงคลที่ได้มีการพลีไม้ก่อนหน้านี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้นำไปส่งมอบให้แก่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาเพื่อให้มีการแกะสลักแล้วจะได้ส่งมอบให้จังหวัดภูเก็ตนำมาประดิษฐานที่ศาลหลักเมืองต่อไป

Comments are closed.