อบจ.ภูเก็ต ประชุมขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน

IMG_9302

IMG_9283

IMG_9290

IMG_9297

IMG_9309

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมตำรวจภูธร จังหวัดภูเก็ต นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร ผบช.ภ.8 ร่วมเป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ สำนักงาน ป.ป.ส. ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียน เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท ร้านเกม สถานบันเทิง และปัจจัยเสี่ยงที่ตั้งอยู่ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เสริมสร้างกลไกการเฝ้าระวัง เน้นการค้นหาคัดกรองนักเรียน เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเป็นรายบุคคล โดยคาดหวังว่าโครงการตำรวจประสานโรงเรียนจะช่วยให้นักเรียนปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสีขาว ให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริง

การดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียนมีองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินการคือ ครู 3 คน ในแต่ละโรงเรียนและตำรวจประสานโรงเรียนจะต้องดำเนินการคัดกรองนักเรียน แบ่งกลุ่มนักเรียน เป็นนักเรียนกลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และกลุ่มขาย เพื่อดำเนินการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนตรวจสภาพปัญหาที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อร่วมกันดำเนินการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่นักเรียน ดังนั้น ผู้ทำหน้าที่ตำรวจประสานโรงเรียน และครู 3 ฝ่าย จำเป็นต้องมีความเข้าใจในการดำเนินการอย่างถูกต้องและชัดเจน จึงจะสามารถปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผลได้ตามเจตนารมณ์.

 

41 thoughts on “อบจ.ภูเก็ต ประชุมขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น