อุทยานแห่งชาติสิรินาถทดสอบความพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อุทยานแห่งชาติสิรินาถทดสอบความพร้อม (Test Readiness) และการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19 ก่อนทำการเปิดอุทยานแห่งชาติพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  เตรียมความพร้อมก่อนเที่ยวอุทยานแบบ New Normal

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน ในการทดสอบความพร้อม (Test Readiness) และการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 ก่อนทำการเปิดอุทยานแห่งชาติพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายณัฐวัฒน์ นุ้ยศรีราม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ให้การต้อนรับพร้อมแนะนำความพร้อม (Test Readiness) และการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19

โดยในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต จะเปิดให้ประชาชนเข้าท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแบบวิถีใหม่ New Normal ซึ่งจะมีการจำกัดการรองรับของนักท่องเที่ยว ไม่เกิน 560 คนต่อช่วงเวลา ในเบื้องต้นจะใช้ระบบจองตั๋วล่วงหน้าร้อยละ 70 ส่วนอีกร้อยละ 30 จะเปิดให้ซื้อตั๋วด้านหน้าด่านอุทยานแห่งชาติ เพื่อป้องกันประชาชนบางส่วนที่ยังไม่ทราบการเปิดให้จองล่วงหน้า

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม ใช้ระบบคัดกรอง และจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวโดยจองล่วงหน้าผ่านแอพลิเคชั่น “QueQ ” และลงทะเบียน Check in – Check out ผ่านแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ทั้งก่อนเข้าและออกจากแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติ หากไม่สะดวกทางโทรศัพท์ ต้องทำการบันทึกรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์พร้อมระบุเวลาเข้า-ออก ซึ่งการดำเนินการในลักษณะนี้ จะช่วยลดความแออัดของนักท่องเที่ยวและสะดวกต่อการบริหารจัดการภายในอุทยานแห่งชาติ ซึ่งก่อนที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาตินั้น ทางอุทยานแห่งชาติ จะเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ มาร่วมทดสอบรูปแบบและวิธีการการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในรูปแบบ New Normal ก่อนการเปิดจริง

วันที่ 1 กรกฎา 2563 นี้ ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในรูปแบบ New Normal จะมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. นักท่องเที่ยวลงทะเบียนจองล่วงหน้าเข้าอุทยานแห่งชาติ ผ่านแอปพลิเคชั่นคิวคิว (QueQ) (เลือกอุทยาน เลือกวัน เลือกช่วงเวลา จำนวนคน ใส่เบอร์โทรศัพท์ รหัสการจอง)

2. เมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงอุทยานแห่งชาติ ณ ด่านจัดเก็บค่าบริการ แสดงคิวจองให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อตรวจสอบรหัสการจอง

3. ชำระค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ

4. นักท่องเที่ยว Check in ผ่านระบบ “ไทยชนะ”

5. ผ่านจุดคัดกรองมาตรการป้องกัน COVID-19 (ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ )

6. ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติตามจุดต่างๆ ที่มีการจำกัดนักท่องเที่ยว

7. หลังท่องเที่ยวเสร็จ นักท่องเที่ยวต้อง Check out ผ่านระบบ “ไทยชนะ” ก่อนออกพื้นที่อุทยานทุกครั้ง

สำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติ ยังคงต้องตระหนักถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวเองจะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม สวมหน้ากากอนามัยระหว่างท่องเที่ยว รับประทานอาหารในจุดที่กำหนดไว้ ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะในจุดที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ หรือเข้าร่วมโครงการขยะคืนถิ่นกับทางอุทยานด้วยการนำขยะออกจากอุทยานแห่งชาติ เพื่อลดปริมาณขยะตกค้างในอุทยาน ตลอดจนเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สะอาด และป้องกันสัตว์ป่าไปกัดกินจนเกิดการสูญเสียชีวิตได้ตามที่เคยปรากฏเป็นข่าว รวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของอุทยานแห่งชาติด้วย

Comments are closed.