เข้าตรวจกระบวนการคัดกรองโรคโควิด-19 ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรองอธิบดีกรมควบคุมโรค เข้าตรวจกระบวนการคัดกรองโรคโควิด-19 ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ยืนยันการเฝ้าระวังและการควบคุมโรคของโรงพยาบาลมีมาตรการที่รัดกุม ขอให้ประชาชนมั่นใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่ตึกคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข , นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์วันชัย เหล่าเสถียรกิจสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 11 ได้เข้าตรวจกระบวนการคัดกรองโรคโควิด-19 ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมชี้แจงในประเด็นข่าวลือต่างๆ ว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการที่ได้ตรวจสอบกระบวนการคัดกรองโรคโควิด-19 ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ผลปรากฏว่าไม่พบข้อบกพร่อง ทุกกระบวนการไปเป็นตามมาตรฐานการคัดแยกผู้ป่วย และสำหรับในส่วนของการดูแลบุคลากรทางการแพทย์ทางโรงพยาบาลยังมีความพร้อมในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ ทั้งชุด PPE ของแพทย์ผู้ดูแล และหน้ากากอนามัยยังมีความเพียงพอ

 นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เน้นย้ำถึงประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสารโดยให้ติดตามสถานการณ์ของโรคโควิด-19 จากทางกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ทั้งโรงพยาบาลรัฐ และเอกชน ในจังหวัดภูเก็ต ในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงภาวะวิกฤตอย่างเหน็ดเหนื่อย และเชื่อว่าถ้าคนไทยทุกคนร่วมใจกันจะทำให้ผ่านช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ไปได้

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารสถานการณ์ของโรคดังกล่าว โดยให้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากทางกระทรวงสาธารณสุขที่มีการออกมาแถลงข่าวถึงยอดผู้ติดเชื้อในแต่ละวัน โดยจะมีการแถลงข่าวใน 2 ช่วง คือ ช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. และเวลาประมาณ 15.00 น. ของทุกวัน

Comments are closed.