เจ้าหน้าที่จากทุกส่วนราชการยังคงให้การช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ

58377745_333126600719359_8396413643498979328_o

58461293_333126484052704_5142394137688932352_o

58419663_333126620719357_46012001821917184_o

เจ้าหน้าที่จากทุกส่วนราชการยังคงให้การช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน  2562  ที่บริเวณการเคหะรัษฏา นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายประพันธ์ ขันธ์พระแสง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพภาคที่ 4 และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตได้นำรถบรรทุกน้ำเพื่อไปแจกจ่ายให้อำเภอเมืองภูเก็ต เนื่องจากบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบจากปัญหาฝนทิ้งช่วงทำให้น้ำประปาไม่ไหลเนื่องจากเป็นพื้นที่สูงทำให้แรงดันน้ำไม่เพียงพอ

การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้ประชาชน ซึ่งนอกจากบริเวณการเคหะรัษฏาและที่ชุมชนกิ่งแก้วและบริเวณแหลมตุ๊กแก บ้านเกาะสิเหร่ ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ก็ได้มีการนำรถน้ำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยประชาชนได้มีการนำภาชนะเพื่อมารอรับน้ำจากรถบรรทุกน้ำที่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการเข้าไปแจกจ่ายทุกจุดตามที่ประชาชนได้มีการร้องขอมา ซึ่งจะมีการแจกจ่ายน้ำจนกว่าภาวะดังกล่าวจะคลี่คลาย

Comments are closed.