เทศบาลตำบลฉลองฉีดพ่นยาห่าเชื้อเพื่อสร้างความมั่นใจ

เทศบาลตำบลฉลองฉีดพ่นยาห่าเชื้อเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่

นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เปิดเผยว่าทางเทศบาลตำบลฉลองได้จัดทำแผนในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่ของตำบลฉลองซึ่งทางเทศบาลได้มีการจัดทำแผนในการลงพื้นที่เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลฉลอง โดยมอบหมายให้นายชัยณิวัฒน์ สายสุวรรณ์ รองปลัดเทศบาลตำบลฉลอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานควบคุมโรค กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลฉลอง เจ้าหน้าที่งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลฉลอง ลงพื้นที่ฉีดพ่นละอองฝอยในพื้นที่ตรอกซอย ต่างๆ ของตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตามวันเวลาที่ได้กำหนดไว้ในแผน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และเป็นการสร้างความมั่นใจในมาตรการป้องกันโรคของเทศบาลตำบลฉลองและของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

Comments are closed.