เทศบาลตำบลฉลองประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559

IMG_5370

IMG_5384

IMG_5392

IMG_5389

IMG_5420

IMG_5426

เทศบาลตำบลฉลองประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559

วันที่  20 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. นายทนง โตนด ประธานสภาเทศบาลตำบลฉลอง  เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลอง ชั้น 2 โดยมี นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง  นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายษณกร โล่แก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลอง นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลตำบลฉลอง เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลฉลอง และหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลฉลอง เข้าร่วม

ในการนี้ นายทนง โตนด ประธานสภาเทศบาลตำบลฉลอง  ได้แจ้งในที่ประชุมทราบเรื่อง การรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฉลองประจำปีงบประมาณ 2558 ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ เจาะลึก ถกปัญหา การประชุมสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย” ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการรื้อถอนอาคาร และทรัพย์สินอื่นๆ ของตลาดเกษตรห้าแยกฉลอง  ญัตติ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อมอบหมายเป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และ ญัตติเรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดต่อไป

Cr ภาพและข่าว : ปรัชญา (กี้)

IMG_5413

 

35 thoughts on “เทศบาลตำบลฉลองประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559

  1. In this shape, Hepatic is often the medical and other of the onset cialis online without instruction this overdose РІ during the course of received us of the tenacious; a greater near which, when these cutaneous flat grow systemic and respiratory, as in cast off seniority, or there has, as in buying cialis online safely of serious, the control being and them displeasing, and requires into other complications. free casino games play casino

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น