เทศบาลนครภูเก็ตจัดงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต อย่างยิ่งใหญ่

S__11567112

282185

282183

282181

282188

เทศบาลนครภูเก็ตจัดงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์  2562 นำเสนอความเป็นอัตลักษณ์เมืองภูเก็ต คือ อาหาร อาคาร และอาภรณ์  เพื่อต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน สมกับ คำว่า “มั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00 น.นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานกล่าวต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพิธีเปิดงานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ตครั้งที่ 20   ประจำปี 2562 ณ. สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ถนนถลางอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  จากนั้นนายสมบัติ อติเศรษฐ์ ผู้อาวุโสท้องถิ่นได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ตครั้งที่ 20   ประจำปี 2562อย่างเป็นทางการ สำหรับการจัดงาน มี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง,นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ประชาชน,นักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในนามของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตขอต้อนรับผู้ร่วมงานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ตทุกท่านและขอแสดงความชื่นชมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่มีส่วนในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ตถือปฏิบัติมาอย่างยาวนานและยั่งยืนนำไปสู่การจัดงานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ตครั้งที่ 20 ในวันนี้ โดยการจัดงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ในปีนี้นำเสนอความเป็นอัตลักษณ์เมืองภูเก็ต คือ อาหาร อาคาร และอาภรณ์ อันจะนำไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน สมกับ คำว่า “มั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืน”จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ทางด้านประวัติศาสตร์มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีโดยมีการสืบสานมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าจากบรรพบุรุษจนกลายเป็นมนต์เสน่ห์และเปี่ยมไปด้วยความรักความภาคภูมิใจในถิ่นเกิดทำให้นครภูเก็ตมีความงามด้วยวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของเมืองเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างชาติ   และนักท่องเที่ยวต่างประทับใจและอยากมาเยือนจังหวัดภูเก็ตอย่างไม่รู้ลืม

นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา  นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า  เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กำหนดจัดงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์  2562  ณ บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ศิลปกรรมย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี ถนนถลาง ซอยรมณีย์  ถนนกระบี่  ถนนเทพกระษัตรี ถนนภูเก็ตบางส่วน และพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

สำหรับงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต      เป็นงานวัฒนธรรมที่เทศบาลนครภูเก็ต จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 20 โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต, สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต, มูลนิธิจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, ชมรม Phuket Creative Gastronomy Club, ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต, ชุมชนเมืองเก่าชาร์เตอร์แบงค์, คณะกรรมการ  วัดวิชิตสังฆาราม และชมรมกีฬาตกปลาภูเก็ต โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ศิลปกรรมย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี  ถนนถลาง ซอยรมณีย์ ถนนกระบี่ ถนนเทพกระษัตรี ถนนภูเก็ตบางส่วน และพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

โดยการจัดงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ในปีนี้นำเสนอความเป็นอัตลักษณ์เมืองภูเก็ต คือ อาหาร อาคาร และอาภรณ์

อาคาร : สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส คือสัญลักษณ์ของภูเก็ตที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมเฉพาะตัว มีความงดงาม     อันทรงคุณค่า ควบคู่กับวิถีชีวิตประจำวันของคนท้องถิ่น จึงเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่งดงาม

อาหาร : ด้วยภูเก็ตได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นเมืองสรวงสวรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก (Creative City of Gastronomy) เนื่องด้วยความเป็นเมืองพหุวัฒนธรรม มีอาหารที่หลากหลาย สะท้อนถึงการหล่อหลอมของวิถีชีวิตคนภูเก็ต     ทำให้ภูเก็ตมีเสน่ห์ทางด้านวัฒนธรรมอาหาร

อาภรณ์ : ชุดพื้นเมืองภูเก็ต คือ ความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แสดงถึงความเป็นลูกหลานชาวบาบ๋า        ซึ่งหมายถึงคนจีนจากโพ้นทะเล มาแต่งงานกับคนพื้นเมือง ลูกที่เกิดมาจึงเป็น “บาบ๋า” ซึ่งมีวัฒนธรรมการแต่งกายสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

กิจกรรมในวันนี้ (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 )จัดอย่างยิ่งใหญ่ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. กับขบวนแห่ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภูเก็ตที่โดดเด่นและสวยงาม ,การแสดงจากคณะไก่แก้วการละคร การแสดงระบำและดนตรี การแสดงชุดเชิดหุ่นละครเล็ก ชมโคมไฟเทพเจ้าสีสันสวยงาม  ชมนิทรรศการถอดรหัสตรุษจีน ชุดสืบค้นความเป็นจีน ชมนิทรรศการบ้านเก่าเล่าเรื่องบนถนนถลาง ร่วมสักการะ/กวนอิม… โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมสัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมท้องถิ่นภูเก็ต  ได้ในงาน “ตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 20″ระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

Comments are closed.