เทศบาลนครภูเก็ตเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน

DSC_1529

เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมยามว่างภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 จำนวน 31 กิจกรรม ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2558 ณ ศูนย์กีฬาสะพานหิน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ตลอดจนได้เลือกประกอบกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดของตนเอง

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่า ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนในทุก ๆ ปี เทศบาลนครภูเก็ตได้กำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมกิจกรรมยามว่างให้เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาได้เลือกฝึกอบรมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม รวมทั้งนำความรู้และทักษะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป โดยในปีนี้ได้กำหนดกิจกรรมฝึกอบรมฯไว้จำนวน 31 กิจกรรม ทั้งทางด้านวิชาการ ดนตรีและกีฬา ซึ่งในแต่ละกิจกรรมจะเปิดรับสมัครดังนี้.-

เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป

 1. เทนนิส รับสมัคร จำนวน 50 คน ค่าสมัคร 50.-บาท
 2. ดนตรีสากล รับสมัคร จำนวน 30 คน ค่าสมัคร 50.-บาท
 3. ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน รับสมัครจำนวน 80 คน ค่าสมัคร 250.-บาท

เด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป

 1. ว่ายน้ำ รับสมัคร จำนวน 80 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 40 คน ค่าสมัคร 400.- บาท
 2. ฟุตซอล รับสมัคร จำนวน 50 คน ค่าสมัคร 50.-บาท
 3. แบดมินตัน รับสมัคร จำนวน 80 คน ค่าสมัคร 50.- บาท
 4. ลีลาศเยาวชน รับสมัคร จำนวน 40 คน ค่าสมัคร 50.- บาท
 5. คาราเต้-โด้ รับสมัคร จำนวน 40 คน ค่าสมัคร 50.-บาท
 6. มวยไทย รับสมัคร จำนวน 30 คน ค่าสมัคร 50.- บาท
 7. ยิงธนู รับสมัคร จำนวน 15 คน ค่าสมัคร 50.-บาท
 8. เทเบิลเทนนิส รับสมัคร จำนวน 40 คน ค่าสมัคร 50.-บาท
 9. เทควันโด รับสมัคร จำนวน 50 คน ค่าสมัคร 50.-บาท
 10. ฟันดาบ รับสมัคร จำนวน 20 คน ค่าสมัคร 50.-บาท
 11. มวยไทยไชยา รับสมัคร จำนวน 40 คน ค่าสมัคร 50.-บาท
 12. ยูโด รับสมัคร จำนวน 40 คน ค่าสมัคร 50.- บาท
 13. สเก็ตบอร์ด รับสมัคร จำนวน 30 คน ค่าสมัคร 50.- บาท
 14. ฟุตบอล รับสมัคร จำนวน 80 คน ค่าสมัคร 50.- บาท
 15. พิมพ์ดีดไทย รับสมัคร จำนวน 40 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน ค่าสมัคร 50.-บาท
 16. ภาษาญี่ปุ่น รับสมัคร จำนวน 30 คน ค่าสมัคร 50.-บาท
 17. ภาษามาลายู รับสมัคร จำนวน30 คน ค่าสมัคร 50.-บาท
 18. ศิลปศึกษา รับสมัครจำนวน 60 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ๆละ 30 คน ค่าสมัคร 50.-บาท
 19. บริดจ์ รับสมัครจำนวน 25 คน ค่าสมัคร 50.-บาท
 20. จินตคณิต รับสมัครจำนวน 50 คน ค่าสมัคร 50.-บาท
 21. รำไทย รับสมัครจำนวน 50 คน ค่าสมัคร 50.-บาท
 22. หมากรุกไทย รับสมัครจำนวน 20 คน ค่าสมัคร 50.-บาท

เด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป

 1. 1. เปตอง รับสมัครจำนวน 40 คน ค่าสมัคร 50.- บาท

เด็กอายุ 8 – 14 ปีขึ้นไป

 1. 1. เรือใบ รับสมัครจำนวน 40 คน ค่าสมัคร 50.- บาท

เด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป

1 บาสเกตบอล รับสมัครจำนวน 80 คน ค่าสมัคร 50.- บาท

เด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป

 1. 1. เคนโด รับสมัครจำนวน 25 คน ค่าสมัคร 50.-บาท
 2. 2. ปันจักสีลัต รับสมัครจำนวน 25 คน ค่าสมัคร 50.-บาท

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี และเด็กอายุ 13 ปีขึ้นไป

 1. 1. ภาษาอังกฤษ รับสมัคร จำนวน 80 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 40 คน ค่าสมัคร 50.-บาท

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรม ยามว่างภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 – 20 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ โดยทุกกิจกรรมจะทำการฝึกอบรมฯระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2558 และจะมีพิธีเปิดการฝึกอบรมฯอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ยิมเนเซี่ยม 4000 ที่นั่ง

http://www.phuketcity.go.th งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน โทร. 0-7621-2196 โทรสาร. 0-7621-3501

 

67 thoughts on “เทศบาลนครภูเก็ตเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น