เทอโมสแกน ระบบ อินฟาเรด มาใช้ ในการตรวจจับคนที่ผ่านด่านตรวจท่าฉัตรไชย

ภูเก็ตเตรียมติดตั้งเครื่องเทอโมสแกน ระบบ อินฟาเรด มาใช้ ในการตรวจจับคนที่ผ่านด่านตรวจท่าฉัตรไชย โดยระยะแรกมีการติดตั้งบริเวณขาเข้าจำนวน 2 เครื่อง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม  2563  นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การตรวจคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 จุดตรวจทางบกที่ด่านตรวจท่าฉัตรชัย อ. ถลาง จ. ภูเก็ต ซึ่งได้ทดลองดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 22 มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งจากการทดลองดำเนินการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่ด่านตรวจท่าฉัตรไชย พบว่ามีการดำเนินการตรวจยานพาหนะทุกชนิดจำนวนกว่า 8,000 คัน คนกว่า 19,000 คนโดย ใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ แบบพกพา จำนวน 10 เครื่อง ซึ่งส่งผลต่อการจราจรในขณะที่เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองติดขัดเป็นอย่างมาก

การทดลอง พบว่ามีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้น ทางจังหวัดจึงได้ปรับแผนในการดำเนินการที่บริเวณจุดตรวจดังกล่าว โดยการนำเครื่องเทอโมสแกน ระบบ อินฟาเรด มาใช้ ในการตรวจจับคนที่ผ่านด่านตรวจท่าฉัตรไชย โดยระยะแรกมีการติดตั้งบริเวณขาเข้าจำนวน 2 เครื่อง เพื่อที่ให้การตรวจทำได้แม่นยำที่สุด และเพื่อแก้ปัญหารถติด จะมีการจัดที่จอดรถไว้รองรับสำหรับการตรวจคัดกรอง อย่างไรก็ตามการตรวจทุกคนจะต้องลงจากรถเพื่อเดินผ่านเครื่องเทอโมสแกนแบบอินฟาเรด ส่วนคนขับรถจะต้องขับรถไปจอดในจุดที่ทางเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องติดตามตัวเป็นผู้ตรวจสอบ

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต่อไปว่า ในการตรวจคัดกรองหากพบว่าคนขับ หรือ ผู้โดยสารที่เดินทางมากับรถมีไข้สูง 37.3 องศา ทางภาครัฐก็มีแผนในการจัด หากป่วยจะนำตัวขึ้นรถพยาบาลฉุกเฉินไปส่งที่โรงพยาบาลถลาง หากเป็นคนขับรถส่วนตัวและคนที่มาด้วยไม่สามารขับรถได้ก็จะจัดเจ้าหน้าที่ขับรถให้ ส่วนกรณีคนขับรถโดยสารขนาดใหญ่ ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดได้ประสาน ไปยังเจ้าของรถแล้วโดยทุกบริษัทจะจัดคนขับรถและรถสำรองไว้ให้เปลี่ยนรถในทันที

ทั้งนี้ในส่วนของประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมและเผื่อเวลาในการเดินทาง เพราะจากการตั้งด่านตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้น จะส่งผลกระทบต่อการเดินทางและรถติดเป็นเวลานาน ทางจังหวัดจึงต้องขออภัยประชาชนทุกคนแต่เพื่อให้การป้องการนำเชื้อโรคเข้ามาในพื้นที่ ทางจังหวัดจึงต้องมีมาตรการต่างๆในการป้องการแพร่ระบาดอย่าง เข้มงวดตลอดไปจนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

One thought on “เทอโมสแกน ระบบ อินฟาเรด มาใช้ ในการตรวจจับคนที่ผ่านด่านตรวจท่าฉัตรไชย

  1. Pingback: vagragenericaar.org