เน้นย้ำทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อม ในภารกิจเพื่อพลิกฟื้นภูเก็ตให้กลับมาแข็งแรงและสดใส

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อม ในภารกิจเพื่อพลิกฟื้นภูเก็ตให้กลับมาแข็งแรงและสดใส พร้อมต้อนรับการเปิดภูเก็ต ตาม แผน Phuket tourism sandbox ในเดือน กรกฎาคม นี้

            วันที่ 28 พ.ค.64 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลาง

            จังหวัดภูเก็ต โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วย เตรียมความพร้อมในภารกิจและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อร่วมกันพลิกฟื้นภูเก็ตให้กลับมา แข็งแรงสดใส เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สะอาด สวยงาม มีทั้ง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เป็นจุดหมายและความฝันของ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต้องการมาท่องเที่ยว

จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม หน่วยงานควรเตรียมอะไรบ้างเพื่อให้ภูเก็ตได้ประโยชน์สูงสุด

            เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมในภารกิจและงบประมาณที่ได้รับ มีการวางแผนและดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ฟื้นฟูธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆ ให้เกิดการกระจายรายได้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงต่อไป

Comments are closed.