เปิดประตูสู่การสร้างโอกาสให้เยาวชน

เปิดประตูสู่การสร้างโอกาสให้เยาวชนวการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ฝึกปฏิบัติจริง 

                นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดร้านปุ๊นเต๋ เพื่อ อนุรักษ์สืบสานอาหารพื้นถิ่นภูเก็ตและสร้างงานสร้างรายได้วิธีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ฝึกปฏิบัติจริง 

                วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เปิดร้านอาหารพื้นถิ่นภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต เพื่อ อนุรักษ์สืบสานอาหารพื้นถิ่นภูเก็ตและสร้างงานสร้างรายได้วิธีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ฝึกปฏิบัติจริง  ณ  สถานที่จริง มีประสบการณ์จริง มีรายได้ระหว่างเรียน

                ปุ๊นเต๋ ภูเก็ต ร้านอาหารพื้นถิ่นภูเก็ต ยูเนสโก (UNESCO) ประกาศให้ภูเก็ตเป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีสมาชิกทั้งหมด 18 เมืองทั่วโลก โดยภูเก็ตเป็นลำดับแรกในอาเซียน

Comments are closed.