เยี่ยมจุดตรวจในเขตอำเภอกะทู้เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค

รองผู้ว่าฯ ภูเก็ตเยี่ยมจุดตรวจในเขตอำเภอกะทู้เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่

            ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ของทุกปีทางจังหวัดได้มีการตั้งจุดตรวจตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุทางถนน สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 ทางจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการตั้งจุดตรวจเพื่อรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนและทะเลขึ้นในทุกอำเภอของจังหวัดภูเก็ต สำหรับในวันนี้ตนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ได้เดินทางไปเยี่ยมจุดตรวจในเขตอำเภอกะทู้เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานตามจุดตรวจต่าง ๆ ซึ่งการตั้งจุดตรวจจะตั้งตลอด 24 ชั่วโมง มีเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาคอยดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตลอดเวลา

            ทั้งนี้เนื่องจากขณะนี้ยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตจึงต้องมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันดูแลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดต่อไป

Comments are closed.