เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตมอบถุงยังชีพผู้ที่ต้องกักตนและประชาชนที่ได้รับผล กระทบ

เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตมอบถุงยังชีพผู้ที่ต้องกักตนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในตำบล 3 ตำบลของอำเภอถลางกว่า 900 ชุด

            วันที่ 29 เมษายน 2564  ที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกและอาสากาชาดร่วมกันมอบถุงยังชีพไปมอบให้แก่ผู้ที่กักตัวและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสวิด-19ในเขตอำเภอถลางในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล จำนวน 350 ชุด ตำบลศรีสุนทรจำนวน 320 ชุดและตำบลเทพกระษัตรีจำนวน 306 ชุดโดยมี อสม.ของทั้ง 3 ตำบลเป็นผู้รับมอบก่อนนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่กักตัวในพื้นที่

            ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ต้องกักตนและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ทำให้ขาดแคลนรายได้ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จึงได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ ในการร้องขอชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 จากสภากาชาดไทย ผ่านแอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” โดย อสม. ของจังหวัดภูเก็ต นำถุงยังชีพไปมอบให้แก่ผู้ที่กักตัวและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต เพื่อช่วยเหลือในด้านลดค่าครองชีพแก่ครอบครัวผู้ที่กักตัวต่อไป

Comments are closed.