แข่งขันกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล แอคคอร์โฮเทลส์ “ฮาร์ทเบรกฮิลล์” มินิมาราธอน

จังหวัดภูเก็ต ประชุมตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล แอคคอร์โฮเทลส์ “ฮาร์ทเบรกฮิลล์” มินิมาราธอนครั้งที่ 5 – ใจละลายที่ปลายแหลม เพื่อระดมทุนสนับสนุนเข้าโครงการยิ้มคิด (Yim Kids) หรือโครงการสร้างรอยยิ้มเพื่อน้อง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562) ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล แอคคอร์โฮเทลส์ “ฮาร์ทเบรกฮิลล์” มินิมาราธอนครั้งที่ 5 – ใจละลายที่ปลายแหลม โดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ และผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงแรมในเครือแอคคอร์โฮเทลส์ ภาคใต้ เข้าร่วมประชุม

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือแอคคอร์ โฮเทลส์ ภาคใต้ ร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล แอคคอร์โฮเทลส์ “ฮาร์ทเบรกฮิลล์” มินิมาราธอนครั้งที่ 5 – ใจละลายที่ปลายแหลม ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ณ สวนสาธารณะหนองน้ำในหาน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการยิ้มคิดส์ (Yim Kids) หรือโครงการสร้างรอยยิ้มเพื่อน้องที่มุ่งเน้นการสร้างความสุข การเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็ก ๆ ด้อยโอกาส รวมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

สำหรับการแข่งขันในปีนี้กำหนดจัดขึ้น ณ จุดชมวิวแหลมพรหมเทพ โดยเส้นทางของการวิ่งมีจุดเริ่มต้น ณ สวนสาธารณะหนองน้ำในหาน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วิ่งไปยังแหลมพรมเทพ และกลับมาสิ้นสุดที่สวนสาธารณะหนองน้ำในหาน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเพื่อสุขภาพ (FUN RUN) ระยะทาง 5กิโลเมตร / ประเภทวิ่งระยะสั้น (Mini-marathon) 10.5 กิโลเมตร และ ประเภท วีไอพี ระยะทาง 5 กิโลเมตร หรือ 10.5 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 3,000 คน

 ประธานในที่ประชุม ได้มีการติดตามความพร้อมในการจัดการแข่งขันของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งได้มอบหมายให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจสอบความพร้อมของเส้นทางการวิ่ง โดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างตลอดเส้นทางการวิ่ง รวมถึงให้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายจราจร การจัดจุดปฐมพยาบาล ให้เพียงพอเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงเส้นทางการแข่งขันในวันและเวลาดังกล่าว

Comments are closed.