โครงการ Certificate in Airport Ground Service Operations

ปฐมนิเทศก์และงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าอบรมประกาศนียบัตรด้านการดำเนินงานบริการภาคพื้นดินของสนามบิน

วันที่ 8กันยายน 2565  ณ. ห้องประชุมเจ้าฟ้าแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรม Ramada Plaza Chao Fah คณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.อ.ภูเก็ต จัดงานปฐมนิเทศก์และงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าอบรมประกาศนียบัตรด้านการดำเนินงานบริการภาคพื้นดินของสนามบิน

คณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.อ.ภูเก็ตจับมือกับบริษัท เอวิเอชั่นบิซ จำกัด เพื่อร่วมกันออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมา จนได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จัดอบรมให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน บุคคลทั่วไปที่สนใจ นักศึกษา และนักเรียนในระดับชั้น ปวช. ปวส. เป็นระยะเวลาประมาณ 8 เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น แบ่งออกเป็นการฝึกอบรมภาคทฤษฎี 180 ชั่วโมง และฝึกงาน 400 ชั่วโมง

ในงานเลี้ยงต้อนรับ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.อ.ภูเก็ต ให้การกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม และจากนั้นมีการพบกับผู้บริหาร บริษัทในเครือ BAGS Ground Services โดยบริษัท เอวิเอชั่นบิซ จำกัด และการแนะนำโครงการฯและข้อปฏิบัติขณะฝึกอบรม ปิดท้ายด้วยการร่วมรับประทานอาหารค่ำพร้อมกับกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

นาย วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาภูเก็ต กล่าวว่า ถือเป็นการ”ปฏิวัติสำเร็จ  ด้วยพลังเครือข่าย”พลิกโฉมการศึกษาแบบบูรณาการ ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สาขาธุรกิจการบินหลักสูตร EP จับมือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หลักสูตรนานาชาติ โดยกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับ สถานประกอบการชั้นนำด้านธุรกิจการบินเช่น บริษัทBag Ground Service บริษัท Aviation Biz สายการบินต่างเรียนร่วมกันหลักสูตร 580 ชั่วโมง ภาคทฤษฎี 180 ชั่วโมง และฝึกปฏิบัติฝึกงานในสนามบินชั้นนำสนามบินนานาชาติ 400 ชั่วโมง สามารถนำมาเทียบเป็นรายวิชา Credit bank ผู้เรียนได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการชั้นนำด้านธุรกิจการบินเป็น English program ตอบโจทย์นโยบายของประเทศ มีการเปิดตัวโครงการ ณ โรงแรม Ramada Plaza Chao Fah และการเรียนร่วมกันในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภาคทฤษฎี พร้อมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU หลักสูตร 2+2 เรียนที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 2 ปี หลักสูตร ปวส EP เรียนต่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สองปี หลักสูตรนานาชาติ เป็นเฟสที่ 2 หลังจาก (เฟส 1 จัดทำหลักสูตรเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นักศึกษาจบ ปวส EP ทวิภาคีสาขานี้เรียนต่อแค่ปีเดียว จบ  ป.ตรี )

Comments are closed.