โรตารี่ภาค 3330 โรตารีสากลอบรมภาคประจำปี 2564 – 2565

ภูเก็ตโรตารี่แถลงข่าวเตรียมประชุมอบรมภาค ณ หาดป่าตอง

            วันที่ 3 เม.ย. 2564  ที่อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเรวัติ อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้ว่าการภาครับเลือก ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ร่วมกันแถลงข่าวโรตารี่ภาค 3330 โรตารีสากล เตรียมจัดงานอบรมภาคประจำปี 2564 – 2565 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา ในวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตามกว่า 1,000 คน คาดกระตุ้นเศรษฐกิจภูเก็ตด้วย

            ผู้ว่าการภาครับเลือก ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ กล่าวว่า ได้เลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่จัดงานอบรมภาค 3330 ประจำปี 2564 – 2565 เพราะภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากมาเยือน ช่วงนี้ธรรมชาติของภูเก็ตได้รับการฟื้นฟู สวยเหมือนเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับงานใหญ่ของโรตารี่ได้ ครั้งสุดท้ายที่เราเคยจัดงานอบรมภาค 3330 ที่ภูเก็ต คือ เดือนพฤษภาคม 2556 จึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะจัดงานที่ภูเก็ตอีกครั้ง

            ผู้ว่าการภาครับเลือก ไพกิจ กล่าวต่อไปว่า โรตารีสากลเป็นองค์กรบำเพ็ญประโยชน์ระดับโลกที่มีสโมสรโรตารีกว่า 35,000 สโมสรเป็นสมาชิกกระจายอยู่ใน 200 กว่าประเทศ สมาชิกของสโมสรเป็นนักธุรกิจ นักวิชาชีพ ผู้นำในชุมชน ฯลฯ รวมกว่า 1.2ล้านคน มีวัตถุประสงค์หลักที่จะบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม อีกทั้งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างมวลสมาชิกและผู้คนในโลก ผ่านโครงการบริการต่าง ๆ ที่สนับสนุนโดยมูลนิธิโรตารี โครงการที่เป็นสัญลักษณ์ของโรตารีก็คือ การเป็นแนวหน้าในโครงการขจัดโรคโปลิโอให้หมดไปจากโลกซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 จนใกล้จะถึงเป้าหมาย ภาค 3330 โรตารีสากล เป็น 1 ใน 4 ภาคโรตารีของประเทศไทย มีสโมสรโรตารี 101 สโมสร

            สโมสรโรตารีในจังหวัดภูเก็ตได้ทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อเนื่องมากว่า 40 ปี ไม่ว่าด้านสนับสนุนการศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจชุมชนบรรเทาและฟื้นฟูภัยพิบัติใหญ่น้อยรวมทั้งช่วงที่สีนามิถล่มจังหวัดอันดามันในปี พ.ศ. 2547 และล่าสุดการชะงักงันด้านเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคโควิด 19 โรตารีมีอายุกว่า 100 ปี ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2448 มีโครงสร้าง รูปแบบ และวัฒนธรรมการบริหารงานองค์กรที่ชัดเจนเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือการหมุนเวียนให้โอกาสผู้นำใหม่ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น สโมสร ภาค หรือโรตารีสากล ขึ้นมาทำหน้าที่แทนผู้ที่หมดวาระในวันเริ่มปีโรตารี ณ วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี โดยก่อนที่ผู้นำในระดับต่าง ๆ จะขึ้นมาปฏิบัติงาน จะต้องผ่านการอบรมให้ทราบถึงนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ วิธีทำงาน วิถีของผู้นำ เป็นต้น

            นายณรงค์ วุ่นชิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตพร้อมให้การสนับสนุนกับทุกองค์กรที่เข้ามาจัดงานในภูเก็ตเพราะถือเป็นการช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตภาครัฐเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะผลักดันแก้ไขปัญหา แต่หากมีองค์กรจากเอกชนเข้ามาช่วยเหลืออีกทางก็จะทำให้การพัฒนาฟื้นฟูทำได้เร็วขึ้น เชื่อว่าการอบรมของโรตารีภาค 3330 ในครั้งนี้ จะช่วยให้ธุรกิจทัวร์ โรงแรม ร้านอาหาร และร้านขายของชำร่วย คึกคักขึ้น

            นายเรวัด อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ ภาค 3330 โรตารีสากลที่เลือกจังหวัดภูเก็ตในการจัดงานครั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้มีส่วนช่วยในการผลักดันให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

            นางวรรณา นิเทศนพกุล ประธานจัดงานอบรมภาค 3330 ประจำปี 2564 – 2565 กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายกและสมาชิกของโรตรีทั้ง 9 สโมสรในจังหวัดภูเก็ต อันประกอบด้วย สโมสรโรตารีภูเก็ต, สโมสรโรตารีทุ่งคา,สโมสรโรตรีอันดามัน, สโมสรโรตารีป่าตองบีช, สโมสรโรตารีจังชีลอน, สโมสรโรตารีภูเก็ตเช้าท์, สโมสรโรตารีชิโนภูเก็ต,พรหมเทพภูก็ต, สโมสรโรตารีเหมืองแร่ มีการจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลงานในแต่ละส่วน เรายังได้รับความร่วมมือจากส่วนงานราชการ เรามีการเปิดช่องทางให้กับธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตส่งผ่านข้อมูลธุรกิจทั้งบริการและธุรกิจการขายสินค้า ตรงไปยังสมาชิกของภาค 3330 อีกด้วย

            นางวรรณา กล่าวต่อไปว่า สำหรับมาตรการการป้องกันโควิด-19 นั้น เราให้ผู้เข้าประชุมทุกท่านดาวน์โหลดโปรแกรม หมอชนะ ตรงประตูทางเข้าโรงแรมมีเครื่องวัดอุณหภูมิทุกคนที่เข้ามาในโรงแรม หน้าห้องประชุม เราได้เตรียมเครื่องเทอร์โมสแกนตรวจวัดอุณหภูมิ และจัดแอลกอฮอล์หน้าห้องประชุมทุกห้อง ทางโรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มีการทำความสะอาดพื้นที่ที่ใช้ในการประชุมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวันหลังจบการประชุม การจัดที่นั่งมีการเว้นระยะห่าง และผู้เข้าประชุมทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย สมาชิกโรตารีทั้ง 9 สโมสรในจังหวัดภูเก็ต ห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน นอกจากการดูแลเรื่องความปลอดภัยในสุขภาพ รวมถึงสาระอันเป็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการประชุมแล้ว ยังได้รับความประทับใจ ความสุขในการมาเยือนภูเก็ตด้วย

Comments are closed.