Phuket Car Free day 2015

IMG_9497

IMG_9541

IMG_9833

IMG_9413

IMG_9421

IMG_9394

IMG_0317

IMG_0433

IMG_0422

IMG_0407

IMG_0394

IMG_0390

IMG_0386

เทศบาลนครภูเก็ต เปิดกิจกรรม Phuket Car Free day 2015

เมื่อวันที่ 20 กันยายน  2558  เวลา 6.30 น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายกวี  ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม Phuket Car Free Day 2015 โดยได้รับเกียรติจากนายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต       เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยขบวนจักรยาน โดยมีนายเรวัติ อารีรอบ อดีตสภาผู้แทนราษฎร นายอรุณ  โสฬส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์ นายชัยอนันต์  สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกะทู้ สมาชิกนักปั่นจักรยาน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (หน้าศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต)

นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการปั่นจักรยานรณรงค์ลดพลังงาน ลดโลกร้อน ส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ การปลูกป่า การดูแลรักษาต้นไม้ การพัฒนาดูแลรักษาความสะอาดของถนน และคูคลอง การเรียนรู้และการรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ต สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณหรือตัวชี้วัดสำคัญ ที่บ่งบอกให้ทราบถึงการร่วมกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม   เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวนครภูเก็ตนั้นประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน

การปั่นจักรยานถือเป็นการออกกำลังกายที่ดี ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี เนื่องจากประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและการร่วมมือกันลดปัญหา  โลกร้อน ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัย และทั่วถึง             ในทุกภูมิภาค จึงทำให้สามารถเชื่อมโยงเส้นทางจักรยานระหว่างกันเพื่อการสัญจร และการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคและระดับประเทศได้เป็นอย่างดี ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกช่องทางหนึ่งควบคู่ไปการดูแลสิ่งแวดล้อม และสิ่งสำคัญในการร่วมกันปั่นจักรยานในครั้งนี้ก็เพราะพี่น้องชาวนักปั่นทุกคนล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน คือ “เพื่อรณรงค์ลดการใช้พลังงาน ลดโลกร้อน และเสริมสร้างสุขภาพ”

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนขึ้นทั่วโลก โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกจำนวนมหาศาลสู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลกระทบทางธรรมชาติอย่างรุนแรง และนำไปสู่การเกิดอุทกภัย การเพิ่มอุณหภูมิความร้อนที่สูงขึ้นในทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่อง จนทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายเกิดปัญหาน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั่วโลก ล้วนเป็นผลมาจากการเผาพลาญพลังงานที่มนุษย์ได้กระทำขึ้นทั้งสิ้น ซึ่งหากปล่อยให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างไร้ทิศทางโดยขาดการควบคุมอย่างเป็นระบบ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์จนยากจะแก้ไข ดังนั้น การรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนเกิดจิตสำนึกที่ดีต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน จึงถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของมวลประชากรรวมในระดับโลก ซึ่งการใช้รถจักรยานในชีวิตประจำวันจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหาดังกล่าว และยังเป็นการช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้นอีกด้วย

“World Car Free Day” หรือวันปลอดรถสากล เกิดขึ้นโดยความร่วมมือขององค์กรกว่า 50 องค์กร ในประเทศต่างๆ กว่า 20 ประเทศทั่วโลก กำหนดให้วันที่ 22 กันยายนของทุกปี เป็น “วันปลอดรถสากล หรือ World Car Free Day” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้รถขนส่งมวลชนและรถจักรยานเพิ่มขึ้น ลดปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ปัญหาการจราจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนลดการใช้พลังงาน และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งได้จัดขึ้นครั้งแรกในยุโรปเมื่อปี พ.ศ. 2533  ถือเป็นโครงการนำร่องสำหรับการรณรงค์ “อยู่ในเมือง โดยไม่ใช้รถ” ของสหภาพยุโรป

สำหรับประเทศไทยได้ดำเนินโครงการ Car Free Day มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยกรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันและ    มีความเห็นร่วมกันว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม         ลดพลังงาน และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรม Phuket Car Free Day 2015 ในวันนี้       จะเริ่มต้นและสิ้นสุดเส้นทาง ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (หน้าศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต) โดยผ่านเส้นทางย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งเป็นถนนสายประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมงดงามของอาคารสไตล์ชิโนโปรตุกีสอันทรงคุณค่า สู่สวนสาธารณะสะพานหินและเขตพื้นที่เมืองภูเก็ต รวมระยะทางไป – กลับ 12 กิโลเมตร จำนวนผู้เข้าร่วมประมาณ 1,000 คน

IMG_0002

7,543 thoughts on “Phuket Car Free day 2015

 1. [url=https://alma-mramor.com.ua/]столешницы украина[/url] – технология изготовления искусственного камня для столешниц, столешницы из искусственного камня кориан

 2. [url=https://sildalis365.us.com/]sildalis without prescription[/url] [url=https://lasix.us.com/]cheap generic lasix[/url] [url=https://hydrochlorothiazide.us.com/]hydrochlorothiazide 25[/url] [url=https://buycelexa.us.com/]where to buy celexa[/url] [url=https://anafranil.us.com/]anafranil generic[/url] [url=https://baclofen.us.com/]baclofen online[/url]

 3. [url=https://propeciarx.com/]can you buy propecia over the counter[/url] [url=https://amoxiltab.com/]how can i get amoxil[/url] [url=https://erythromycinmed.com/]erythromycin cream otc[/url] [url=https://sildenafilcitr.com/]sildenafil generic canada[/url] [url=https://neurontin365.com/]neurontin 50 mg[/url]

 4. [url=https://amitriptylineelavil.com/]amitriptyline hcl 25mg[/url] [url=https://plaqueniltab.com/]plaquenil 200mg tablets[/url] [url=https://zithromax250.com/]zithromax 100 mg[/url] [url=https://flagyl24.com/]buy flagyl online no prescription[/url] [url=https://chloroquine365.com/]aralen[/url] [url=https://benicarhctz.com/]benicar buy online[/url] [url=https://effexorer.com/]buy generic effexor online[/url] [url=https://clonidine24.com/]buy clonidine[/url] [url=https://hydroxychloroquinetabs.com/]hydroxychloroquine covid-19[/url] [url=https://hydroxychloroquinetab.com/]plaquenil 200 cost[/url] [url=https://tamoxifencit.com/]buy tamoxifen[/url] [url=https://chloroquinesulf.com/]where to buy chloroquine[/url] [url=https://aralenchloroquine.com/]buy aralen[/url] [url=https://hydroxychloroquineotc.com/]buy plaquenil[/url] [url=https://furosemide365.us.com/]furosemide 20 mg tablets[/url] [url=https://azithromycin360.com/]azithromycin gel[/url] [url=https://toradoliv.com/]buy toradol[/url] [url=https://sildenafilcitrate100mg.us.com/]generic sildenafil 20 mg tablet[/url] [url=https://chloroquinetab.com/]buy chloroquine online[/url] [url=https://zithromaxpak.com/]zithromax z-pak[/url]

 5. [url=http://hydroxychloroquineotc.com/]hydroxychloroquine[/url] [url=http://azithromycin360.com/]azithromycin 1000 for sale[/url] [url=http://chloroquine20.com/]chloroquine phosphate[/url] [url=http://hydroxychloroquinetab.com/]hydroxychloroquine sulfate 200mg tablet[/url] [url=http://advair365.us.com/]advair diskus[/url] [url=http://aralentc.com/]aralen over the counter[/url] [url=http://medrol80.com/]buy medrol[/url]

 6. [url=http://cleocing.com/]buy cleocin online[/url] [url=http://cytotec100.com/]buy cytotec pills[/url] [url=http://toradoliv.com/]buy toradol[/url] [url=http://clonidine24.com/]clonidine 0.2 mg online[/url] [url=http://effexorer.com/]effexor sale[/url] [url=http://citalopramhbr.com/]citalopram 10mg[/url] [url=http://amitriptylineelavil.com/]amitriptyline hydrochloride[/url] [url=http://zithromaxpak.com/]zithromax z-pak[/url]

 7. Pingback: chloroquine phosphate

 8. Pingback: best cialis site

 9. Приветствую Вас товарищи! Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт для заказа бурения скважин на воду. Заказывайте скважину для воды в ЕВРОБУРСЕРВИС – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Более подробная информация размещена тут https://drive.google.com/open?id=1sdfGneLQ41UoBn9Cvxcg6SJKkOFslJPn
  От всей души Вам всех благ!

 10. Добрый день господа! Есть такой интересный сайт для заказа бурения скважин на воду. Заказывайте скважину для воды в ЕВРОБУРСЕРВИС – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Более подробная информация размещена тут https://drive.google.com/open?id=1sdfGneLQ41UoBn9Cvxcg6SJKkOFslJPn
  Увидимся!

 11. Доброго времени суток господа! Есть такой интересный сайт для заказа бурения скважин на воду. Заказывайте скважину для воды в ЕВРОБУРСЕРВИС – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Более подробная информация размещена тут https://drive.google.com/open?id=1sdfGneLQ41UoBn9Cvxcg6SJKkOFslJPn
  Увидимся!

 12. Доброго времени суток господа! Есть такой интересный сайт для заказа бурения скважин на воду. Заказывайте скважину для воды в ЕВРОБУРСЕРВИС – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Более подробная информация размещена тут https://drive.google.com/open?id=1sdfGneLQ41UoBn9Cvxcg6SJKkOFslJPn
  От всей души Вам всех благ!

 13. Привет дамы и господа! Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт для заказа бурения скважин на воду. Заказывайте скважину для воды в ЕВРОБУРСЕРВИС – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Более подробная информация размещена тут https://drive.google.com/open?id=1sdfGneLQ41UoBn9Cvxcg6SJKkOFslJPn
  Увидимся!

 14. Привет дамы и господа! Есть такой замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду. Заказывайте скважину для воды в ЕВРОБУРСЕРВИС – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Более подробная информация размещена тут https://drive.google.com/open?id=1sdfGneLQ41UoBn9Cvxcg6SJKkOFslJPn
  Увидимся!

 15. Здравствуйте друзья[url=https://stekloelit.by]![/url]
  Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
  Более подробная информация размещена https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0

 16. Доброго времени суток друзья! Есть такой интересный сайт для заказа бурения скважин на воду. Заказывайте скважину для воды в ЕВРОБУРСЕРВИС – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Более подробная информация размещена тут https://drive.google.com/open?id=1sdfGneLQ41UoBn9Cvxcg6SJKkOFslJPn
  От всей души Вам всех благ!

 17. Доброго времени суток друзья! Есть такой интересный сайт для заказа бурения скважин на воду. Заказывайте скважину для воды в ЕВРОБУРСЕРВИС – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Более подробная информация размещена тут https://drive.google.com/open?id=1sdfGneLQ41UoBn9Cvxcg6SJKkOFslJPn
  Увидимся!

 18. Здравствуйте друзья! Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду. Заказывайте скважину для воды в ЕВРОБУРСЕРВИС – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Более подробная информация размещена тут https://drive.google.com/open?id=1sdfGneLQ41UoBn9Cvxcg6SJKkOFslJPn
  Увидимся!